Rada Parafialna

 

 

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA:

 

1.      Danuta Kostek-Koza;           Piłka

2.      Teresa Dymek;                     Piłka

3.      Bernadeta Tembłowska;      Piłka

4.      Mikołaj Lajnweber;               Piłka

5.      Katarzyna Kołodziej;            Piłka

6.      Maria Bojko;                         Piłka

7.      Agnieszka Krystek;              Piłka

8.      Piotr Grzelachowski            Kwiejce Nowe

9.      Maria Banach;                     Kwiejce

10.    Łucja Magdziarz;                 Kamiennik

 

 

PARAFIALNA RADA EKONOMICZNA:

1.     Zenon Dura;              Piłka

2.     Andrzej Bober;          Piłka 

3.     Zdzisław Bojko;         Piłka

4.     Andrzej Krystek;        Piłka

5.     Kazimierz Gapski;     Piłka

6.     Jan Boch;                  Piłka

7.     Jerzy Kurowski;         Marylin

8.     Piotr Kwita;                Kwiejce Nowe

9.     Łucjan Helwich;         Kwiejce

10.  Engelbert Urbanek     Kamiennik

11.  Emilia Wargin;            Kamiennik