Kapliczka w Marlinie

Kapliczka w Marlinie

 

Poświęcenie kapliczki przez ks. kan. Mariana Liberę